Bana Yalan Söyledi!

Nüzhet bana yalan söyledi.

“Dünyanın hiçbir Nüzhet’i yalan söylememelidir.

Öyle bir yaşta idim ve öyle bir mizaçta idim ve çocukluğumda o kadar az oyun
oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki, yalan bana suçların en
ağırı gibi geliyordu; ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil, eşyanın
bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşıyordum.

Yalana her şey isyan etmelidir.

Eşya bile:
Damlardan kiremitler uçmalıdır, ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır, camlar kırılmalıdır, hattâ yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır filân… Zavallı mürâ-hik…

Nüzhet bana yalan söyledi.”

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa

Reklamlar