Aşk ve Riya

Malûm olduğu üzere aşk ateşi bütün riyaları, ikiyüzlülükleri, yalanları yakar yok eder. Riyanın olduğu yerde aşktan söz edilemez; bu olsa olsa birinin diğerini aldatmasından ibarettir. Gerçek aşkta ise insanın, değil riya gösterip yalan söylemesi, dilinin tutulup bir kelâm edememesi murat olunur.

Aynı hâl, İlâhî aşk için de geçerlidir. Dolayısıyla tasavvuf ehli, riyadan kurtulmanın yolunu aşkın gücünde ararlar. Katı ve taş gönüllerin yumuşaması bu ışığa bağlıdır. O da insanı dünya bağlarından, alâyık kaydından kurtaracaktır. Yani bütün mesele, bir mum şulelendirebilmektir. O zaman insan, denizlerdeki balık, karanlıklardaki ışık kadar özgürdür.

Ah mine’l -Aşk, İskender Pala

Reklamlar