İlim ve Dergah

 

Bu tahsil etmiş ve etmekte bulunmuş kimseler, eğer buraya devam ederlerse, ilmi unutacaklardır zannederler. Belki buraya geldikleri vakit ilimleri canlanır. İlimler hep nakışdırlar; canlandıkları vakit, ölmüş bir cesedin hayat bulmasına benzerler.

Hz. Mevlana, Fihi ma Fih

Reklamlar