Sıkıntıları Gidermek

Ebu Said’den (r.a.): Rasulullah(s.a.s) buyurdu ki:

“Hangi müslüman çıplak bir müslümanı giydirirse, Allah da ona cennet elbiselerinden giydirir.

Hangi müslüman aç bir müslümanı doyurursa, Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir.

Hangi müslüman susuz birini içirirse, Alah da misk kokulu cennet içeceklerinden içirir.”

Ebu Davut, Zekat, 41; Tirmizi, Sahifetü’l-Kıyame, 18

Reklamlar